آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار - ایوان کی

سخنان ارزشمند:

جزوات استاد مهرآسا

جهت دانلود جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات استاد رحمانی نژاد

جهت دریافت جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات دروس استاد قیصری

جهت دریافت جزوات دروس استاد قیصری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کاتالوگ میز آموزشی مدار مخابراتی

جهت دریافت کاتالوگ میز آموزشی مدار مخابراتی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کاتالوگ میز آموزشی تکنیک پالس

جهت دریافت کاتالوگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کاتالوگ میز آموزشی برق اضطراری (UPS)

جهت دریافت کاتالوگ میز آموزشی برق اضطراری (UPS) به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کاتالوگ میز آموزشی اینورتر PWM با کنترل ولتاژ و فرکانس

جهت دریافت کاتالوگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کاتالوگ میز آموزشی انواع یکسو ساز های دیودی و تریستوری

جهت دریافت کاتالوگ میز آموزشی انواع یکسو ساز های دیودی و تریستوری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

میز آموزشی الکترونیک عمومی 1 و 2

جهت دریافت کاتالوگ میز آموزشی الکترونیک عمومی 1 و 2 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کاتالوگ میز آموزشی مدارات مجتمع خطی

جهت دریافت کاتالوگ میز آموزشی مدارات مجتمع خطی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
کل صفحات: 32

بخش چند رسانه ای