آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار - ایوان کی

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی با استاد تبار دارند

آن دسته از دانشجویانی که در آزمون عملی مشارکت نداشته اند الزامی است جهت کسب نمره درس مذکور در آزمون تئوری آن شرکت نمایند.
ادامه مطلب

جزوه درس تربیت بدنی استاد صفخانی - تبار - گلینی

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس مبانی بیوشیمی استاد خاتمی

جهت دریافت جزوات می توانید به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات استاد بلوری

جهت دریافت جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه زبان فنی رشته تربیت بدنی استاد کنشلو

جهت دریافت جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه شناخت آسیب های وارده بر ساختمان استاد مهرآسا

جهت دریافت جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه حسابداری مالیاتی استاد قندالی

جهت دریافت جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات دروس استاد جبلی

جهت دریافت جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه مولد قدرت استاد نوری

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس سیستم انتقال قدرت استاد نوری

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
کل صفحات: 29

بخش چند رسانه ای