آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار - ایوان کی

سخنان ارزشمند:

جزوه درس ریاضی عمومی 2 استاد حاجی بهرامی

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس کاربرد کامپیوتر در برق استاد نیک روان

جهت دانلود جزوه استاد نیک روان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه محوطه سازی استاد مهرآسا

جهت دریافت جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس حسابداری مالیاتی استاد سلمانی

جهت دریافت جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس مباحث ویژه استاد صالحی

جهت دریافت جزوه به همراه نمونه سوالات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس آشنایی با ضوابط ساخت و ساز استاد پازوکی

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس آشنایی با مقررات ملی ساختمان استاد پازوکی

جهت دریافت جزوه به ادامه مطالب مراجعه فرمایید.

جزوه درس اصول نظارت بر فعالیت های ساختمانی استاد پازوکی

جهت دریافت جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس صنعتی 1 استاد میراخورلی

جهت دریافت جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس زبان عمومی استاد یوسف پور

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
کل صفحات: 30

بخش چند رسانه ای