رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

کلاس خانم متولی فردا تشکیل نمی شود

کلاس خانم متولی فردا مورخ 97/2/20 تشکیل نمی گردد.
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر که با استاد سمانه عاشوری کلاس دارند

کلاس روز پنج شنبه استاد عاشوری مورخ 96/2/21 کلاس برگزار نمیگردد.
همچنین: امتحان عملی پایان ترم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب پنج شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان مکانیک

دانشجویان گرامی کلاس این هفته استاد دهقانی پنج شنبه 02/07 و جمعه 96/02/08 برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

دانشجویان گرامی کلاس استاد محمدشاه حسینی پنج شنبه 96/02/07 برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک

دانشجویان گرامی رشته الکتروتکنیک کلاس کنترل صنعتی استاد جورابلو ساعت 14-13 برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان محترم عمران و معماری

قابل توجه دانشجویان عمران و معماری: کلاس استاد کمالی گیگلو پنج شنبه 01/24 تشکیل نمی گردد.

تغییر ساعت و روز کلاس دروس مبانی اینترنت و نرم افزار های گرافیکی رشته کامپیوتر

مبانی اینترنت: پنج شنبه 09:45 تا 11:15 -- نرم افزار های گرافیکی: پنج شنبه 11:30 تا 13:00

قابل توجه دانشجویان عمران و معماری

دانشجویان گرامی عمران و معماری کلاسهای استاد مهدی جورابلو و محمدی سرخ دهی جمعه 12/20 تشکیل نمیگردد.

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری کلاسهای استاد محمد شاه حسینی چهارشنبه مورخ 95/12/11 تشکیل نمیگردد.

قابل توجه دانشجويان رشته حسابداری آموزشکده سما گرمسار

قابل توجه دانشجويان رشته حسابداری كه در ترم جاری واحد كاربرد كامپيوتر در حسابداري ٢و ٣ با استاد مقبلي اخذ نموده اند.
کل صفحات: 6

بخش چند رسانه ای