امتحانات

سخنان ارزشمند:

امتحان تئوری نقشه برداری

امتحان تئوری درس نقشه برداری (استاد جورابلو) در تاریخ 94/11/4 ساعت 9 صبح (دختران) و ساعت 14 برای پسران برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب

امتحان درس آز مدار،آز الکترونیک عمومی و آز دیجیتال

کلیه دانشجویانی که در روز امتحان آز مدارالکتریکی، آزالکترونیک عمومی و آز دیجیتال (استاد تاج الدین) غایب بوده اند موظفند در تاریخ 94/11/16 ساعت 8 صبح جهت انجام آزمون در آموزشکده حضور داشته باشند در غیر اینصورت واحد درسی شان حذف خواهد شد.
ادامه مطلب

امتحان درس آزمایشگاه پایگاه داده ها

امتحان درس آزمایشگاه پایگاه داده ها (استاد حمیدی ) روز چهارشنبه ساعت 9 صبح برگزار می شود.
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گرامی برای دریافت کارت ورود به جلسه فقط تا تاریخ 94/09/29 مهلت دارید.

قابل توجه دانشجویان گرامی برای دریافت کارت ورود به جلسه فقط تا تاریخ 94/09/29 مهلت دارید.
ادامه مطلب

بخش چند رسانه ای