کارآموزی و پروژه

سخنان ارزشمند:

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه رشته حسابداری (استاد سلمانی)

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد مقبلی روز چهارشنبه مورخ 95/2/1 ساعت 15:30 در محل آموزشکده برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد یوسفی راد روز پنج شنبه مورخ 95/2/9 ساعت 10 صبح در محل آموزشکده برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه رشته حسابداری (استاد شاه حسینی)

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه رشته حسابداری (استاد شاه حسینی)
ادامه مطلب

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد شوری

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی یا پروژه را با استاد شوری اخذ نموده اند. جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه در تاریخ 95/1/29 برگزار خواهد شد شرکت در جلسه الزامی می باشد.
ادامه مطلب

جلسه دفائیه کارآموزی وپروژه

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری که دروس کارآموزی و پروژه را با استاد سلمانی برداشته اند.
ادامه مطلب

جلسه دفائیه کارآموزی وپروژه

جلسه دفاعیه پایان دوره کارآموزی و پروژه (استاد صالحی) روز یکشنبه مورخ 94/11/11 تشکیل می شود. این جلسه آخرین جلسه برای دریافت نمره می باشد و عدم حضور در جلسه موجب حذف آن درس خواهد شد.
ادامه مطلب

ساعت جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه کارآموزی (استاد تاج الدین) در تاریخ 94/11/16 ساعت 9 صبح می باشد.
ادامه مطلب

جلسه دفاعیه کارآموزی و پروژه

جلسه دفاعیه میان دوره کارآموزی و پروژه رشته کامپیوتر (استاد صالحی) روز یکشنبه 94/10/13 ساعت 10 صبح برگزار می شود.
ادامه مطلب

بخش چند رسانه ای