کارآموزی و پروژه

سخنان ارزشمند:

جلسه دفاعیه کارآموزی و پروژه رشته حسابداری

جلسه دفاعیه پایان دوره کارآموزی و پروژه استاد سلمانی روز جمعه 95/03/28 ساعت 3 بعد از ظهر تشکیل خواهد شد شرکت در جلسه برای کسب نمره الزامی می باشد.
ادامه مطلب

اصلاحیه: جلسه دفاعیه کارآموزی و پروژه استاد صالحی

تاریخ جلسه دفاعیه کارآموزی و پروژه استاد صالحی از 95/4/24 به 95/4/25 (جمعه) تغییر یافت.
ادامه مطلب

جلسه دفاعیه پایان دوره کارآموزی و پروژه

جلسه دفاعیه پایان دوره کارآموزی و پروژه رشته حسابدای (استاد شاه حسینی) 95/04/10 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد شرکت در جلسه برای کسب نمره الزامی می باشد.
ادامه مطلب

جلسه دفاعیه پایان دوره کارآموزی و پروژه

جلسه دفاعیه پایان دوره کارآموزی و پروژه استاد مقبلی روز یکشنبه 95/3/16 ساعت 10 برگزار خواهد شرکت در جلسه الزامی می باشد.
ادامه مطلب

جلسه توجیهی کارآموزی رشته ساختمان

جلسه توجیهی کارآموزی رشته ساختمان استاد مهدی تات روز جمعه 95/2/31 ساعت 11 برگزار خواهد شد، شرکت در این جلسه الزامی می باشد.
ادامه مطلب

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه رشته حسابداری (استاد سلمانی)

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد مقبلی روز چهارشنبه مورخ 95/2/1 ساعت 15:30 در محل آموزشکده برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد یوسفی راد روز پنج شنبه مورخ 95/2/9 ساعت 10 صبح در محل آموزشکده برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه رشته حسابداری (استاد شاه حسینی)

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه رشته حسابداری (استاد شاه حسینی)
ادامه مطلب

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه استاد شوری

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی یا پروژه را با استاد شوری اخذ نموده اند. جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه در تاریخ 95/1/29 برگزار خواهد شد شرکت در جلسه الزامی می باشد.
ادامه مطلب
کل صفحات: 2

بخش چند رسانه ای