کارگاه مدارفرمان (الکتروتکنیک)

سخنان ارزشمند:

کارگاه مدار فرمان

گزارش تصویری از کارگاه مدار فرمان آموزشکده فنی سما گرمسار، جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بخش چند رسانه ای