آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار - ایوان کی

سخنان ارزشمند:

جزوات استاد پازوکی

جهت دریافت جزوه به ادامه مطالب مراجعه فرمایید.

جزوات درس استاد زارع قاجاری

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی با استاد تبار دارند

آن دسته از دانشجویانی که در آزمون عملی مشارکت نداشته اند الزامی است جهت کسب نمره درس مذکور در آزمون تئوری آن شرکت نمایند.
ادامه مطلب

جزوه درس تربیت بدنی استاد صفخانی - تبار

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات استاد بلوری

جهت دریافت جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه استاد قندالی

جهت دریافت جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات دروس استاد جبلی

جهت دریافت جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات استاد نوری

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه درس تهیه و کاربرد مواد آموزشی رشته تربیت بدنی استاد تبار

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات استاد علیپور

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
کل صفحات: 33

بخش چند رسانه ای