آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار - ایوان کی

سخنان ارزشمند:

برگزاری دوره "تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی" با همکاری شرکت شوفاژکار و مرکز فنی و حرفه ای گرمسار

جزوه دروس استاد نجفی

جهت دریافت جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه استاد اشرف طالش

جهت دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات دروس استاد بداغی

جهت دانلود جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه دروس استاد محمد شاه حسینی

جهت دریافت جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات استاد مهرآسا

جهت دانلود جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات استاد رحمانی نژاد

جهت دریافت جزوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوات دروس استاد قیصری

جهت دریافت جزوات دروس استاد قیصری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کاتالوگ میز آموزشی مدار مخابراتی

جهت دریافت کاتالوگ میز آموزشی مدار مخابراتی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کاتالوگ میز آموزشی تکنیک پالس

جهت دریافت کاتالوگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
کل صفحات: 38

بخش چند رسانه ای