باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما گرمسار عضو می پذیرید، جهت اطلاع از شرایط و نحوه عضویت فایل ذیل را دانلود فرمایید.

 شیوه نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان سما گرمسار