در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایش تمام سر فصل های درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و 2 وجود دارد که با هدف تحقق و بررسی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی تجهیز شده است.

هدف کلی از آزمایشگاه ماشین 1 بررسی مشخصه های ماشین های الکتریکی جریان مستقیم (موتور- ژنراتور) و ترانسفورماتور تک فاز می باشد دانشجویان در این آزمایشگاه با مشخصه ها، طرز کار و خصوصیات انواع ماشین های DC (تحریک مستقل، شنت، کمپوند و سری) و ترانس های تک فاز آشنا می شوند و روش های کنترل سرعت، تعیین راندمان ، محاسبه تلفات و ... را به صورت عملی تجربه می کند.

در این آزمایشگاه دو میز وجود دارد:

1- میز ماشین DC 

2- میز ترانس تک فاز که ظرفیت هر کدام 3 دانشجو می باشد

هر میز تمامی تجهیزات اندازه گیری لازم ( از قبیل آمپرمتر - ولت متر - وات متر - کسینوس فی متر - فرکانس متر - اهم متر - تاکومتر ، ...) را دارا می باشد.

هدف کلی از آزمایشگاه ماشین 2 بررسی مشخصه های الکتریکی ماشین های سنکرون، اسنکرون و ترانسفورماتورهای سه فاز می باشد دانشجویان در این آزمایشگاه با طرز کار و خصوصیات ماشین های سه فاز (موتور- ژنراتور ) و ترانس های سه فاز آشنا شده ضمن فراگیری مفاهیمی از قبیل لغزش ، ضریب توان، آزمایشات بی باری، اتصال کوتاه، بارداری، تکنیک های راه اندازی، موازی کردن، تعیین منحنی های مشخصه و تعیین گروه ترانس های سه فاز را در عمل تجربه می کند.

در مورد این آزمایشگاه باید گفت:

1- میزهای موجود در هر دو آزمایشگاه دارای پانل بسیار ساده ای است که دانشجو با مطالعه گزارش کار بدون کمک استاد می تواند مدارات را بسته و آزمایش نماید.

2- تمامی تجهیزات آزمایش در شرایطی مشابه شرایط کار واقعی ملموس و در دسترس می باشد.

3- در این میزها محافظت کافی برای حفاظت جان کاربران و خرابی دستگاه پیش بینی شده است.

4- دستور کار موجود علاوه بر شرح آزمایشات، اصول تئوری و مبانی پایه را نیز توضیح داده است تا پیش زمینه لازم برای دانشجو فراهم شود.

5- امکان شبیه سازی نرم افزاری آزمایش ها میسر است.