دانشجویان گرامی امتحان تئوری استاد مقبلی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 1و2 تاریخ 95/10/16 برگزار میگردد.