دانستنی های ضروری آموزش

دانشجو گرامی جهت ورود به سامانه دانشجویی به آدرس 78.38.67.34 مراجعه نموده و با وارد نمودن نام کاربری (شماره دانشجویی) و رمز عبور (شماره شناسنامه) به اطلاعات آموزشی و مالی دسترسی یابید.

انتخاب واحد

اولین قدم در روند انتخاب واحد تهیه چارت دروس و برنامه ترم بندی میباشد.

  • تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی نباید از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.
  • دانشجویی که در یک ترم مشروط گردد (کسب معدل زیر 12) در ترم بعد حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را نخواهد داشت.
  • در مواردی که برای دانشجو حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده باشد حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد می تواند تمام واحدهای درسی باقی مانده را (ولو این که در بین آن ها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد) در یک نیمسال انتخاب کند.
  • تعداد مجاز واحدهای انتخابی در ترم تابستان 8 واحد می باشد.
  • اگر معدل نمرات دانشجو در یک نیمسال 17 یا بیشتر باشد برای ترم بعدی می تواند تا 24 واحد درسی انتخاب نماید.
  • دانشجویانی که حداقل 50 واحد درسی را گذرانده باشند مجاز به اخذ واحد کارآموزی  می باشند.
  • در صورت اخذ واحد کارآموزی در یک ترم، دانشجو تنها مجاز به انتخاب 14 واحد درسی دیگر می باشد.
  • چنانچه دانشجو در یک ترم واحد کارآموزی یا پروژه را اخذ نماید حداکثر تا پایان امتحانات همان ترم موظف است با ارائه گزارش آن به استاد راهنما و واحد پژوهش نمره آن را اخذ نماید در غیر این صورت این دروس ناتمام اعلام شده و دانشجو موظف است درس را در ترم بعد اخذ نماید و مجدداً برای آن شهریه بپردازد.
  • در صورتی که دانشجو کارآموزی را در ترم آخر اخذ نماید می تواند علاوه بر آن تا 22 واحد درسی دیگر را نیز اخذ نماید.
  • دانشجوی ترم آخر به دانشجویی اطلاق می شود که حداکثر 24 واحد درسی برایش باقی مانده باشد.

معرفی به استاد:

چنانچه برای دانشجو جهت فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر 4 واحد باقی مانده باشد می تواند آن ها را به صورت معرفی با استاد خارج از تقویم دانشگاهی اخذ نماید اگر دانشجویی از یک درس (تئوری- عملی) نمره قبولی کسب نکرده باشد می تواند آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ کرده و بگذراند.

 اخذ دروسی که فقط واحد عملی دارند به صورت معرفی به استاد امکان پذیر نمی باشد (حتی اگر این درس را قبلاً نیز اخذ نموده و نمره قبولی کسب نکرده باشند)

اخذ دروس وصایای امام (ره) و قرائت و روخوانی قرآن کریم

دانشجو در هر ترم می تواند علاوه بر سقف مجاز واحد های انتخابی دروس وصایا و آشنایی با قرآن را نیز اخذ نماید.

حداقل نمره قبولی درس آشنایی با قرآن 12 می باشد.

اخذ واحدهای وصایا و روخوانی قرآن کریم در نوبت اول رایگان (بدون اخذ شهریه) می باشد اما در صورتی که دانشجو نتواند نمره قبولی کسب کند اخذ مجدد آن ها مشمول پرداخت شهریه خواهد بود.

مدت دوره کاردانی

حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجویان تمام وقت کاردانی 3 سال می باشد.

سنوات مجاز تحصیل (6 ترم) برای دانشجویان مشمول به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد اما دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم باشند یک نیمسال (یک ترم) ارفاقی به   آنها اعطا خواهد شد.

مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند در دوره کاردانی حداکثر دو ترم تقاضای مرخصی تحصیلی داشته باشد.

تقاضای استفاده از مرخصی تحصیلی حتماً باید یک ماه قبل از شروع ترم جدید تسلیم امور آموزش گردد و پاسخ به درخواست حداکثر یک هفته بعد به دانشجو اعلام خواهد شد.

اعطای هر نوع مرخصی تحصیلی مشمول پرداخت شهریه ثابت خواهد بود.

انصراف از تحصیل:

دانشجو در صورت تمایل می تواند درخواست انصراف از تحصیل نماید.

دانشجویی که درخواست انصراف از تحصیل می کند باید هزینه انصراف را بپردازد (هزینه انصراف عبارت است از پرداخت نصف شهریه ثابت تعداد ترم های باقی مانده تا انتهای تحصیل)

دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله 3 ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت آموزشکده حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ می نماید.