لیست میزهای آموزشی فروخته شده به واحدهای سما کشور

ردیف

نام واحدطرف قرارداد

سال

تجهیزات فروخته شده

تعداد

1

جنت آباد

96

آسانسور

1 دستگاه

دوربین مداربسته

1 دستگاه

اعلام حریق

1 دستگاه

آنتن مرکزی

1 دستگاه

دزدگیرساختمان

1 دستگاه

آیفون تصویری

1 دستگاه

2

سنندج

96

آیفون تصویری

1 دستگاه

اعلام حریق

1 دستگاه

دوربین مداربسته

1 دستگاه

دزدگیرساختمان

1 دستگاه

3

اهواز 2

95

میز آموزشی هیرولیک وپنوماتیک

5 دستگاه

4

شریعتی

94

الکترونیک عمومی

3 دستگاه

5

تهرانسر

95

الکترونیک صنعتی

3 دستگاه

6

اسلامشهر

92

میز آموزشی plc

5 دستگاه

7

اهواز 1

92-93

تجهیز آزمایشگاه plc

آزمایشگاه ماشین الکتریکی

آزمایشگاه الکترونیک

29 دستگاه

8

شوشتر

94

میز آموزشی الکترونیک صنعتی

10 دستگاه

9

آستارا

92

میز آموزشی plc

2 دستگاه

10

کرمان

97

آسانسور کششی 3 طبقه

1 دستگاه