جزوه درس دانش خانواده 

جزوه درس وصیت نامه امام 

جزوه درس اندیشه اسلامی 

جزوه آیین زندگی (اخلاق کاربردی)