دوره آموزشی آشنایی با بورس وچگونگی تحلیل و معامله درآن 

چگونه میتوانم دربورس باکوتاهترین زمان درآمدخودم راحداقل دوبرابرکنم؟

چطور شغل آینده خودم را ازهم اکنون انتخاب کنم؟

آیا درزمان تحصیل و دوران دانشجوئی می توانم درآمد قابل قبول  داشته باشم؟

دراین دوران بحران  و تورم ،راز تغییردرسطح درآمدوزندگی مالی من چیست؟

نگرانی شغلی ام را پس از فارغ التحصیلی چگونه برطرف کنم؟

حرفه ای های بورس چطور توانستند به سود دائمی برسند و ضررهایشان را به صفربرسانند؟

چه تکنیکهایی بکارببرم تا باخیال راحت دربورس خریدوفروش کنم؟

چگونه تنها بایک لپتاپ و یک سری تکنیکهای کاربردی پولساز،میتوان به درآمد روزانه میلیونی رسید؟

آیا راهی هست که درهرزمان و درهرجایی حتی درمسافرت بتوانم درآمدزایی کنم؟

بورس چطور میتواند شغل دوم ولی درآمداول من باشد؟

ما  به شما کمک میکنیم تا به پاسخ تمامی این سوالها برسید  

دراین دوره ،شما باتمامی مبانی  اصلی ورود و معامله در بورس و همچنین با اصول  بسیار مهم زیربنایی ترین روش تحلیل بازار بورس یعنی تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی برای شروع یک کسب و کار پولساز با کمترین سرمایه و در کمترین زمان ممکن آشناخواهید شد.   آشنایی با بازارسرمایه،آشنایی با فرصت های شغلی و پتانسیل های کسب سودودرآمدزایی دربورس تهران،آشنایی باچگونگی ورود به بورس،اخذکدمعاملاتی و خریدسهام ،آشنایی با آخرین روش هاو تکنیکهای تحلیلی سهام و...... از سرفصل های این دوره آمورشی است. این دوره به طرز باورنکردنی  مسیر زندگی و اینده شغلی شما را درمسیر جدیدی قرارمی دهد.