معرفی کارگاه جوشکاری آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

جوشکاری عبارت است از اتصال دو یا چند قطعه فلزی و یا غیر فلزی به یکدیگر، که در اثر ذوب سطحی قطعات و ترکیب مذاب صورت می گیرد. در جوشکاری فلزات، عوامل گوناگونی همچون دما، فشار، جنس و ترکیب قطعات دخالت دارند. پس از انجماد مذاب، قطعات در محل اتصال به صورت یکپارچه در می آیند. به علت نیاز روز افزودن صنایع گوناگون به انواع اتصالات از جمله جوشکاری قطعات، فرایند های جوشکاری مختلفی برحسب نیاز ارائه شده است. از جمله صنایعی که از فرایند های جوشکاری بهره زیادی می برند،می توان به صنایع فلزی، سازه و ساختمان، هوافضا، کشتی سازی و غیره اشاره کرد.

هدف از کارگاه جوشکاری

آشنایی با انواع جوشکاری و یادگیری کامل مهارت جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی است.

برخی از تجهیزات کارگاه جوشکاری عبارتند از:

1- ماشین جوشکاری اینورتر برای جوش الکترود دستی که باجریان مستقیم کار می کند.

2- دستگاه برشکاری ترکیبی اکسیژن وگاز متان

3- دستگاه برش و ساب فرز

4- تجهیزات جانبی مربوط به جوشکاری الکتروددستی از قبیل الکترود، ماسک، چکش جوشکاری، دستکش، میزکار و...

 برخی از سرفصل های آموزشی کارگاه جوشکاری به شرح زیرمی باشد:

1-آشنایی کلی با ساختمان ماشین جوشکاری، راه اندازی ماشین و سپس توانایی ایجاد قوس الکتریکی بر روی قطعه کار فولادی (پلیت)

2- توانایی جوشکاری به صورت نقطه جوش ساده و علامت سوالی بر روی سطح پلیت

3- توانایی جوشکاری به صورت خط جوش ساده بر روی سطح پلیت

4- توانایی جوشکاری به صورت خط جوش زیگزاگ (هلالی) بر روی سطح پلیت

5- توانایی اتصال دو قطعه فولادی با خط جوش ساده و زیگزاگ در حالت سر به سر

6- توانایی اتصال دو قطعه فولادی با خط جوش ساده و زیگزاگ در حالت دو قطعه روی هم

7- توانایی اتصال دو قطعه فولادی با خط جوش ساده یا زیگزاگ در حالت گوشه یا Tشکل

8-توانایی اتصال دو قطعه فولادی با خط جوش flip (اریپ) در حالت جوشکاری عمود (رو به بالا، روبه پایین)

9-توانایی اتصال دو قطعه فولادی با خط جوش flip (اریپ) درحالت بالاسر