کامپیوتر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر که با استاد سمانه عاشوری کلاس دارند

کلاس روز پنج شنبه استاد عاشوری مورخ 96/2/21 کلاس برگزار نمیگردد.
همچنین: امتحان عملی پایان ترم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب پنج شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

تغییر ساعت و روز کلاس دروس مبانی اینترنت و نرم افزار های گرافیکی رشته کامپیوتر

مبانی اینترنت: پنج شنبه 09:45 تا 11:15 -- نرم افزار های گرافیکی: پنج شنبه 11:30 تا 13:00

قابل توجه دانشجویان گرامی استاد صالحی

دانشجویان گرامی کلاسهای استاد صالحی سلیمان آبادی امروز پنجشنبه 09/25 تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان کامپیوتر

دانشجویان گرامی امتحان عملی دروس استاد شیرخدایی، برنامه نویسی مبتنی بر وب چهارشنبه 10/01 و برنامه سازی پیشرفته 10/03 برگزار میگردد.

امتحان درس آزمایشگاه پایگاه داده

امتحان آز پایگاه داده ها روز چهارشنبه مورخ 94/10/2 ساعت 15 با استاد حمیدی برگزار میشود.

چارت درسی رشته کامپیوتر مقطع کاردانی آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

چارت درسی رشته کامپیوتر مقطع کاردانی فنی و حرفه ای

بخش چند رسانه ای