مکانیک خودرو

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان مکانیک

دانشجویان گرامی کلاس این هفته استاد دهقانی پنج شنبه 02/07 و جمعه 96/02/08 برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک خودرو

کلاس های استاد نوری روز جمعه مورخ 95/9/26 تشکیل نمی شود.

عدم تشکیل کلاس های استاد دهقانی در پنج شنبه 95/09/11

دانشجویان گرامی کلاس استاد دهقانی (مکانیک) پنج شنبه 95/09/11 تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک خودرو

کلاسهای استاد نوری فردا جمعه مورخ 95/08/20 تشکیل نمیشود.

معرفی رشته مکانیک خودرو آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی رشته مکانیک خودرو آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار و بررسی قابلیت ها و امکانات آن

امتحان درس رسم فنی 3 (عمومی/تخصصی) استاد ستار سهرابی

امتحان درس رسم فنی 3 (عمومی-تخصصی) استاد ستار سهرابی روز جمعه مورخ 94/10/18 ساعت 11 برگزار می شود.

جزوه تکنولوژی مولد قدرت 3 مهندس نوری در انتشارات آموزشکده موجود می باشد

جزوه تکنولوژی مولد قدرت 3 مهندس نوری در انتشارات آموزشکده موجود می باشد.

امتحان عملی درس کارگاه مولد قدرت 2 استاد مهندس نوری

امتحان عملی درس کارگاه مولد قدرت 2 استاد مهندس نوری روز چهارشنبه مورخ 94/10/08 ساعت 8 برگزار می شود.ضمنا دانشجویانی که درامتحان شرکت نداشته باشند امتحان مجدد از انها گرفته نخواهد شد.

چارت درسی رشته مکانیک خودرو آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

چارت درسی رشته مکانیک خودرو مقطع کاردانی فنی و حرفه ای آموزشکده سما گرمسار

بخش چند رسانه ای