ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

سخنان ارزشمند:

معرفی رشته ساختمان آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی رشته ساختمان آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار و بررسی قابلیت ها و امکانات آن

کلاس آزمایشگاه بتن

کلاس های درس آزمایشگاه بتن (استاد سلمانی) روزهای شنبه تا چهارشنبه مورخ 94/10/5 الی 94/10/9 در کارگاه ساختمان تشکیل می گردد.

کلاسهای استاد معینیان روز جمعه مورخ 94/08/29 تشکیل نمی شود

کلاسهای استاد معینیان روز جمعه مورخ 94/08/29 تشکیل نمی شود

چارت درسی رشته ساختمان مقطع کاردانی آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

جهت دانلود چارت درسی رشته ساختمان (کار های عمومی)، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ..

بخش چند رسانه ای