امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

دانشجویان گرامی کلاس استاد محمدشاه حسینی پنج شنبه 96/02/07 برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری کلاسهای استاد محمد شاه حسینی چهارشنبه مورخ 95/12/11 تشکیل نمیگردد.

قابل توجه دانشجويان رشته حسابداری آموزشکده سما گرمسار

قابل توجه دانشجويان رشته حسابداری كه در ترم جاری واحد كاربرد كامپيوتر در حسابداري ٢و ٣ با استاد مقبلي اخذ نموده اند.

قابل توجه دانشجویان گرامی حسابداری

دانشجویان گرامی امتحان تئوری استاد مقبلی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 1و2 تاریخ 95/10/16 برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

کلاس های استاد مقبلی روز جمعه مورخ 95/9/26 تشکیل نمی شود.

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

دانشجویان گرامی کلاس های استاد محمد جواد خالقی امروز پنجشنبه 09/25 تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

دانشجویان گرامی: کلاس های استاد سلمانی جمعه 95/09/12 تشکیل نمی شود.

جلسه دفاعیه کارآموزی استاد شاه حسینی

جلسه دفاعیه کارآموزی استاد شاه حسینی (حسابداری) در تاریخ 94/10/14 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد شرکت در جلسه و ارائه گزارش کار جهت کسب نمره الزامی می باشد.

کلاسهای استاد عباس سلیمانی روز جمعه مورخ 94/09/27 تشکیل نمی شود.

کلاسهای استاد عباس سلیمانی روز جمعه مورخ 94/09/27 تشکیل نمی شود.

کلاس های استاد محمد شاه حسینی(حسابداری) روز جمعه مورخ 94/09/27 تشکیل نمیشود.

کلاس های استاد محمد شاه حسینی(حسابداری) روز جمعه مورخ 94/09/27 تشکیل نمیشود.
کل صفحات: 2

بخش چند رسانه ای