کارگاه ها

سخنان ارزشمند:

معرفی کارگاه سخت افزار و شبکه آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

جهت مشاهده مطلب معرفی کارگاه سخت افزار و شبکه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

معرفی کارگاه انتقال قدرت آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی کارگاه انتقال قدرت به همراه تصاویری از این کارگاه

معرفی کارگاه شاسی و بدنه آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی کارگاه شاسی و بدنه به همراه تصاویری از این کارگاه

معرفی کارگاه سیم پیچی آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی کارگاه سیم پیچی به همراه تصاویری از این کارگاه

معرفی کارگاه کابل و مفصل آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی کارگاه کابل و مفصل به همراه تصاویری از این کارگاه

تصاویر کارگاه لوگو آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

برای مشاهده تصاویر کارگاه لوگو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

معرفی کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو به همراه تصاویری از این کارگاه

معرفی کارگاه تاسیسات مکانیکی آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی کارگاه تاسیسات مکانیکی به همراه تصاویری از این کارگاه

معرفی کارگاه جوشکاری آموزشکده سما گرمسار

معرفی کارگاه جوشکاری آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

کارگاه مدار فرمان

گزارش تصویری از کارگاه مدار فرمان آموزشکده فنی سما گرمسار، جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
کل صفحات: 2

بخش چند رسانه ای