آزمایشگاه ها

سخنان ارزشمند:

معرفی آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک به همراه تصاویری از این آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی به همراه تصاویری از این آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه مکانیک خاک آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی آزمایشگاه مکانیک خاک به همراه تصاویری از این آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه بتن و سایر مصالح آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی آزمایشگاه بتن و سایر مصالح به همراه تصاویری از این آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه ماشین های الکتریکی آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایش تمام سر فصل های درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و 2 وجود دارد که با هدف تحقق و بررسی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی تجهیز شده است، جهت بررسی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

آزمایشگاه الکترونیک عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

گزارش تصویری از آزمایشگاه الکترونیک عمومی آموزشکده فنی سما گرمسار، جهت مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بخش چند رسانه ای