ماشین های الکتریکی

سخنان ارزشمند:

معرفی آزمایشگاه ماشین های الکتریکی آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایش تمام سر فصل های درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و 2 وجود دارد که با هدف تحقق و بررسی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی تجهیز شده است، جهت بررسی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بخش چند رسانه ای