دانستنی های دانشجویی

سخنان ارزشمند:

شیوه نامه اجرایی عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

برای مشاهده این شیوه نامه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

راهنمای گزارش کارآموزی و نحوه ارائه آن

جهت دانلود فایل های راهنما گزارش کارآموزی و نحوه ارائه آن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

فرم هایی که باید هنگام تحویل گزارش کارآموزی تکمیل و تحویل واحد پژوهش شوند

جهت اطلاع از فرم هایی که باید هنگام تحویل گزارش کارآموزی تکمیل و تحویل واحد پژوهش شوند به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

راهنما و دانستنی های کارآموزی

جهت دانلود فایل راهنما و دانستنی های مرتبط با کارآموزی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

راهنمای نگارش و تدوین گزارش نهایی پروژه

جهت دانلود فایل راهنمای نگارش و تدوین گزارش نهایی پروژه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اطلاعیه و دانستنی های مرتبط با نحوه پرداخت شهریه

جهت مشاهده مطلب اطلاعیه و دانستنی های مرتبط با نحوه پرداخت شهریه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دانستنی های ضروری امور فارغ التحصیلان آموزشکده سما گرمسار

جهت مشاهده مطلب دانستنی های ضروری امور فارغ التحصیلان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دانستنی های ضروری آموزش

جهت مشاهده مطلب دانستنی های ضروری آموزش به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دانستنی های مرتبط با امور حسابداری دانشجو در آموزشکده سما گرمسار

جهت مطالعه مطلب مرتبط با دانستنی های مرتبط با امور حسابداری دانشجویی در آموزشکده سما گرمسار به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دانستنی هایی که دانشجویان در زمینه امور آموزشی دانشگاه باید از آن آگاه باشند

جهت مطالعه مطلب مرتبط با دانستنی های امور آموزشی دانشگاه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بخش چند رسانه ای