تماس با ما

سخنان ارزشمند:

آدرس بر روی نقشه:

نشانی : کیلومتر 65 جاده خاوران ( تهران - مشهد )، ایوانکی، بلوار آیت اله طالقانی، خیابان دانشگاه 

شماره تماس: 53 الی 34521250  023

 

شماره تماس های آموزشکده سما گرمسار

آموزش  51 - 34521250                    آقای مومنی و خانم شاه حسینی
فارغ التحصیلان و حسابداری دانشجویی 34521252 خانم ثامنی و خانم موسوی 
امور مالی  34521253 خانم بوربور و خانم جواهری 
فکس   34521254 خانم شاه حسینی 
پژوهش  34521738 آقای آب خضر 
ریاست  34521737 آقای جبلی 
حراست و مدیر آموزش  34521735 آقای زارع 

 

بخش چند رسانه ای