برگزاری دوره آموزشی Logo ویژه اعضای هیات علمی سما سراسر کشور در آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار (ایوان کی)