جهت مشاهده و دریافت فایل راهنمای نحوه دریافت شناسه تدریس بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

دریافت فایل